Základní informace o obci

   Obec Podolí I leží mezi Pískem a Táborem 15 km od Písku. Nadmořská výška obce je 457 m n.m. Obec má 360 obyvatel, rozloha katastrálního území je 896 ha. Obec tvoří 3 místní části - Podolí I, Rastory a Podolsko. V Podolí I se nachází 113 domů, na Podolsku 8 domů a na Rastorách 43 domů.
   Název obce je odvozen od termínu podolí - podole, který označuje lokalitu ležící pod svahem, popřípadě ve svahu. První písemná zmínka o obci je z roku 1368, kdy místní tvrz drželi vladykové z Podolí erbu pily. Mezi Podolím a Podolskem bývala malá ves Lhota, která zanikla za husitských válek.
   V obci je kulturní dům s možností pronájmu na pořádání kulturních akcí (kapacita velkého sálu je 220 míst, malý sál má 30 míst), v budově kulturního domu je také obecní knihovna s veřejným internetem. V místní části Podolsko se u Podolského mostu nachází rekreační a chatová oblast okolo přehradní nádrže Orlík.
   Vždy poslední neděli v květnu se v Podolí koná v kapli Panny Marie Královny pouť, na Rastorech je pouť v neděli po 15. srpnu v kapli Nanebevzetí Panny Marie.
   V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Podolí I a Myslivecké sdružení Jižiny.