Výbory ZO

Kontrolní výbor:
Milada Jiroušková - předsedkyně
Josef Mácha - člen
Ing. Ludvík Staller - člen

Finanční výbor:
Inka Opavová - předsedkyně
Jiří Růžička - člen
Milan Vlček - člen

Kulturní výbor:
Bc. Michaela Hrnečková - předsedkyně
Milada Jiroušková - členka
Inka Opavová - členka