Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Vladislav Michal

Pozice: místostarosta
Jméno: Renata Caltová

Jméno: Bc. Michaela Hrnečková

Jméno: Milada Jiroušková

Jméno: Josef Mácha

Jméno: Inka Opavová

Jméno: Jiří Růžička

Jméno: Ing. Ludvík Staller

Jméno: Milan Vlček


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.