Aktuality a zajímavosti

Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad - tráva a větve ze zahrad, je možné odvážet do objektu bývalého manipulačního skladu v Podolí I od 1.4. do 31.10.2021 každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.


Elektroodpad

Od dubna 2021 SDH Podolí I vybírá elektroodpad v objektu bývalého manipulačního skladu každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.


Kontejnery na velkoobjemový odpad

Od úterý 20.4. do neděle 25.4.2021 budou v obci přistaveny 3 kontejnery na odkládání velkoobjemového směsného komunálního odpadu: Podolí I - u kulturního domu a u bytovky čp.85
Rastory - u koliby


Sběr železného šrotu

Ve středu 21.4.2021 od 8 hodin bude v obci probíhat sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu - ledničky, televizory, pneumatiky.


Stavební odpad

Stavební odpad není možné ukládat v objektu bývalého manipulačního skladu Podolí I. Likvidaci si musí zajistit každý sám.


Veřejná doprava

V souladu s usnesením krizového štábu Jihočeského kraje dojde od pondělí 12. 4. 2021 k plnému obnovení provozu spojů veřejné linkové a železniční dopravy Jihočeského kraje.

Od 4. 3. 2021 je veřejná doprava v JčK omezena na prázdninový provoz (tj. bez školních spojů). Toto pondělí tedy dojde k navrácení do původního – plného režimu jízdních řádů. Prosíme berte v potaz, že na stránkách IDOS.cz budou jízdní řády aktualizovány postupně. Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.


Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Od 8.4.2021 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.


Informace k platbě místního poplatku za odvoz KO v roce 2021 pro majitele rekreačních objektů

Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1340, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka
Splatnost MP: do 31.3.2021
Místní poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019 schválené Zastupitelststvem obce Podolí I dne 9.12.2019.


Informace k onemocnění COVID-19

Rozdíly mezi chřipkou a onemocněním COVID-19. Co mám dělat, když mám negativní výsledek testu, byl jsem v kontaktu s pozitivně testovanou osobou nebo se u mě projevily příznaky COVID-19. Co je důvodem přijímání krizových opatření Ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs-chripka-1-.pdf 2505.9 Kb
1.letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
2.letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
3.letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.4 Kb
4.letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
duvody-prijimani-opatreni.pdf 1004.4 Kb

Samovýroba dříví

Samovýroba dříví z obecního lesa

Zájemci o samovýrobu palivového dříví z obecního lesa mohou kontaktovat obecního lesního hospodáře pana Pavla Černého na tel. 702 134 278.
Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dříví.


Služba GO SMS

Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.


Kde jsou ke koupi knihy Střípky z historie Podolí I a Obrázky z Podolska a okolí

Obě knihy si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Podolí I, v prodejně potravin v Podolí I, v bernartické knihovně, v Milevském muzeu a milevském infocentru. Dále je možné objednat si knihu na dobírku na adrese Obecního úřadu v Podolí I, v tomto případě je nutné připočítat ještě 120,-Kč poštovné.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat01229558198.pdf 3711.6 Kb
Podolí obálka.pdf 76.2 Kb

Výzva

Na našich internetových stránkách uveřejňujeme historické fotografie, u kterých se obtížně určuje letopočet či přesnější datace (např. školní fotografie). Prosíme tedy ty občany, kteří budou znát přesnější údaje u uvedených fotografií či dokumentů, o informace či upřesnění.

Děkuji za ochotu.
Milada Jiroušková