Aktuality a zajímavosti

Sběr železného šrotu

V pátek 29.10.2021 od 8 hodin bude v obci probíhat sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televizory, pneumatiky).


Zimní svoz komunálního odpadu

Zimní svoz začíná ve 45. týdnu. Od 10.11.2021 se bude odpad vyvážet každý týden ve středu.


Samovýroba palivového dřeva

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.


Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad - tráva a větve ze zahrad, je možné odvážet do objektu bývalého manipulačního skladu v Podolí I od 1.4. do 31.10.2021 každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.


Elektroodpad

Od dubna 2021 SDH Podolí I vybírá elektroodpad v objektu bývalého manipulačního skladu každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.


Stavební odpad

Stavební odpad není možné ukládat v objektu bývalého manipulačního skladu Podolí I. Likvidaci si musí zajistit každý sám.


Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz končí ve 44. týdnu. Dne 4.11.2021 se odpad vyveze naposledy ve čtvrtek.


Informace k platbě místního poplatku za odvoz KO v roce 2021 pro majitele rekreačních objektů

Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1340, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka
Splatnost MP: do 31.3.2021
Místní poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019 schválené Zastupitelststvem obce Podolí I dne 9.12.2019.


Služba GO SMS

Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.