Aktuality a zajímavosti

Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad - tráva a větve ze zahrad, je možné odvážet do objektu bývalého manipulačního skladu v Podolí I od 2.4. do 30.10.2022 každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.


Letní svoz komunálního odpadu

Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Od 7.4.2022 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.


Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022 pro majitele rekreačních objektů

Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka
Splatnost MP: do 31.5.2022
Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelststvem obce Podolí I dne 13.12.2021.


Samovýroba palivového dřeva

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.


Stavební odpad

Stavební odpad není možné ukládat v objektu bývalého manipulačního skladu Podolí I. Likvidaci si musí zajistit každý sám.


Služba GO SMS

Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.