Aktuality a zajímavosti

Oznámení OÚ majitelům rekreačních objektů - místní poplatek za komunální odpad v roce 2020

Zastupitelstvo obce Podolí I schválilo dne 9.12.2019 novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019, kterou došlo k navýšení poplatku od 1.1.2020 z důvodu zdražení ceny za skládkování a za odvoz odpadu.
Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1340, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka