Aktuality a zajímavosti

Platba místního poplatku za odvoz odpadu v roce 2019

Platbu místního poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle vyhlášky č.4/2015 splatnou vždy k 31.3. můžete uhradit hotově v kanceláři OÚ nebo na bankovní účet č. 4320271/0100, VS: 1340, zpráva pro příjemce: jméno, číslo objektu.
- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku 18 - 69 let v částce 400,-Kč/rok
- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku 0 - 17 let v částce 200,-Kč/rok
- fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku nad 70 let a více v částce 200,-Kč/rok
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt, rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v částce 500,-Kč/rok