Kultura

Jaké to bylo, když Vltava zpívala

Když Vltava zpívala je název nové knihy autorky Jaroslavy Pixové, kde vypráví o tom, jak vypadala stará řeka před zatopením Orlickou přehradou. Vyprávění začíná právě u Týna nad Vltavou, kam vody přehrady doběhly, a končí u Zvíkova. I tak jde o dva díly s podtituly Od Týna po Rejsíkov a Od Lipovska po Zvíkov.
V těchto knihách se velmi podrobně zabývá všemi osadami, samotami, mlýny či hospůdkami, jejich obyvateli i osudy, ale také samozřejmě veškerou činností, která s vodou souvisela jako voroplavbou, přepravou soli a solnicemi, přívozy, mosty, stavbou lodí, koželužskými, soukenickými a jirchářskými řemesly. Posledně jmenované činnosti se týkaly hlavně Týna nad Vltavou, které je věnována velmi rozsáhlá kapitola. Vše je doplněno mnoha dobovými fotografiemi ze soukromých archivů nebo Státních okresních archivů v Českých Budějovicích a Písku. To jsou také zdroje, z kterých čerpala, nejen z archivních dokumentů, ale snažila se popis oživit také vyprávěním pamětníků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakatek-podoli.jpg 1338.4 Kb
plakatek-seznam.jpg 1166.5 Kb