O obci

Územní plán Podolí I

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil Obci Podolí I v roce 2019 dotaci ve výši 51.650,-Kč v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2019, na realizaci projektu ,,Pořízení nového územního plánu pro obec Podolí I a místní části". Územní plán byl pořízen v celkové částce 187.000,-Kč. Obec Podolí I nový územní plán schválila na svém zasedání dne 23.6.2022, usnesením č.35/22. Územní plán Podolí I nabyl účinnosti dne 16.7.2022.


Územní plán Podolí I