Spolky a sdružení

Spořitelní a záložní spolekByl založen 24. 11. 1928, jeho vedoucím se stal Josef Hájíček. Těmto svépomocným malým peněžním ústavům se říkalo také kampeličky. Peníze uložené vkladateli půjčovaly těm, kteří je potřebovali, na základě podpisu dvou ručitelů. Od 1. 1. 1953 byly přeměněny na jednatelství okresních státních spořitelen.