Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Podolí I zveřejňuje záměr:

 

 

  • prodeje pozemku obce pozemková parcela KN č. 1129 o výměře 611 m2 v katastrálním území Podolí I u místní komunikace „Na Myslivnu“ v Podolí I za cenu 50 Kč/m2.

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                  Sejmuto: