Úřední deska

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků

Obec Podolí I zveřejňuje záměr:

 

 

  • směny pozemku obce parcely č. 796/86 o výměře 20 m2 v katastrálním území Podolí I v místní části Podolsko u chaty č. ev. 91 za pozemek parcelu č. 1573 o výměře 16 m2 (oddělena z par. č. st. 332) v katastrálním území Podolí I v místní části Podolsko pod účelovou komunikací „Mezi chatami“.

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                  Sejmuto: