Rozpočtové opatření č.4
více
Územní plán Podolí I - změna č.1 a změna č.2 ÚP Podolí I
Veřejná vyhláška - Zastupitelstvo obce Podolí I rozhodlo na svém zasedání dne 26.6.2024, usnesením č.19/24 o vydání změny č.1 územního plánu Podolí I a usnesením č.20/24 o vydání změny č.2 územního plánu Podolí I
více
Oznámení o zveřejnění - SORP
Oznámení Svazku obcí regionu Písecko o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Oznámení o zveřejnění - Obec Podolí I
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Schválený závěrečný účet za rok 2023
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podolí I
účinnost od 1.5.2024
více
Nová evropská pravidla pro povinné ručení
Vyšší pojistné limity Kdo nově musí mít pojištění a kdo ne Zelená karta
více
Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (pouze: tráva, listí, větve ze zahrad) je možné odvážet pouze na označená místa do sběrného dvora v lokalitě Myslivna v Podolí I. Provozní doba sběrného dvora pro uložení bioodpadu je v období od dubna 2024 do října 2024 každou sobotu od 14.00 do 18.00 hodin. Mimo uvedenou provozní dobu volejte na tel.č.: 728 500 147
více
Zpětný odběr elektozařízení
Vysloužilé elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize apod.) je možné odvážet na označená místa do sběrného dvora v lokalitě Myslivna v Podolí I v období od dubna 2024 do října 2024 každou sobotu od 14.00 do 18.00 hodin.
více
Letní svoz směsného komunálního odpadu
Od 4.4.2024 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024 pro majitele rekreačních objektů
Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I. Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka Splatnost MP: do 31.5.2024 Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 3.10.2023.
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
účinnost od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku z pobytu
účinnost od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku ze psů
účinnost od 1.1.2024
více
Třídění kovového odpadu - PLECHOVKA
více
Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2023 dotaci ve výši 176.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 327.087,-Kč posílila vytápění v budově čp. 91 o druhé tepelné čerpadlo.
více
Samovýroba palivového dřeva
Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.
více
Služba GO SMS
Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemci o využívání této služby poskytované Obcí Podolí I, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů k poskytnutému mobilnímu číslu.
více