Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí o umístění stavby REK, VTL ND 600 PODOLSKÝ MOST.
více
Oznámení zasedání zastupitelstva obce
Oznámení zasedání zastupitelstva obce
více
Dražební vyhláška
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.okdrazby.cz dne 24.10.2023 v 10 hodin.
více
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku
více
Oznámení o zveřejnění - SORP
Oznámení Svazku obcí regionu Písecko o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Rozpočtové opatření č.7
více
Třídění kovového odpadu - PLECHOVKA
více
Rozpočtové opatření č.6
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025
- schválený dle rozpočtu po změnách k 31.5.2023
více
Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2023 dotaci ve výši 176.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 327.087,-Kč posílila vytápění v budově čp. 91 o druhé tepelné čerpadlo.
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu
účinnost od 1.6.2023
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
více
Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí a větve ze zahrad) je možné odvážet do objektu manipulačního skladu v obci Podolí I. Od 1.4.2023 do 31.10.2023 ve středu od 13 do 17 hodin, v sobotu od 14 do 18 hodin.
více
Letní svoz směsného komunálního odpadu
Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Od 6.4.2023 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
více
Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 pro majitele rekreačních objektů
Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I. Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka Splatnost MP: do 31.5.2023 Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 13.12.2021.
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020, které se týká vývoje kalamitního poškození lesních porostů.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
více
Samovýroba palivového dřeva
Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.
více
Služba GO SMS
Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.
více