Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
více
Zápis do Mateřské školy Záhoří
V pátek 3.5.2024 od 13 do 17 hodin.
více
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška
Stavba: 1040024456 - Podolský most, p.č. 846/40 úprava kab. NN na pozemku parc.č. 930/2, 930/20, 846/40 v k.ú. Podolí I
více
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2024
více
Oznámení o zveřejněné - SORP
Oznámení Svazku obcí regionu Písecko o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Pálení čarodějnic
Obec Podolí I zve na pálení čarodějnic 30.4.2024 a Podolskou šlápotu. Sraz v 16:30 hodin na zahradě KD Podolí I.
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podolí I
účinnost od 1.5.2024
více
Volby do Evropského parlamentu
Počet členů OVK Počet a sídlo volebního okrsku Jmenování zapisovatele OVK Oznámení o době a místě konání voleb
více
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024
více
Hasičský tábor
termín: 26.7. - 3.8.2024 ubytování: rekreační středisko MENFIS v Hořicích na Šumavě téma: Velká sýrová loupež
více
Nová evropská pravidla pro povinné ručení
Vyšší pojistné limity Kdo nově musí mít pojištění a kdo ne Zelená karta
více
Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (pouze: tráva, listí, větve ze zahrad) je možné odvážet pouze na označená místa do sběrného dvora v lokalitě Myslivna v Podolí I. Provozní doba sběrného dvora pro uložení bioodpadu je v období od dubna 2024 do října 2024 každou sobotu od 14.00 do 18.00 hodin. Mimo uvedenou provozní dobu volejte na tel.č.: 728 500 147
více
Zpětný odběr elektozařízení
Vysloužilé elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize apod.) je možné odvážet na označená místa do sběrného dvora v lokalitě Myslivna v Podolí I v období od dubna 2024 do října 2024 každou sobotu od 14.00 do 18.00 hodin.
více
Sběr železného šrotu
Ve čtvrtek 18.4.2024 od 8.00 hodin bude v obci probíhat sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televizory, pneumatiky) ve spolupráci s SDH Podolí I.
více
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Od úterý 16.4.2024 do neděle 21.4.2024 bude v obci přistaveno 5 kontejnerů na odkládání velkoobjemového směsného komunálního odpadu (NE železo, nebezpečný odpad – pračky, ledničky, pneumatiky apod.). 2 kontejnery – Podolí I u bytovky čp.85 1 kontejner – Podolí I u hasičské hospody čp.3 1 kontejner – Podolí I u Budovického rybníka v lokalitě Kopeček 1 kontejner – Rastory u koliby
více
Letní svoz směsného komunálního odpadu
Od 4.4.2024 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Oznámení o zveřejnění - Obec Podolí I
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024 pro majitele rekreačních objektů
Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I. Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka Splatnost MP: do 31.5.2024 Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 3.10.2023.
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
účinnost od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku z pobytu
účinnost od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I o místním poplatku ze psů
účinnost od 1.1.2024
více
Třídění kovového odpadu - PLECHOVKA
více
Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2023 dotaci ve výši 176.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 327.087,-Kč posílila vytápění v budově čp. 91 o druhé tepelné čerpadlo.
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
více
Samovýroba palivového dřeva
Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.
více
Služba GO SMS
Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemci o využívání této služby poskytované Obcí Podolí I, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů k poskytnutému mobilnímu číslu.
více