Aktuality

Třídění kovového odpadu - PLECHOVKA

Třídění kovového odpadu - PLECHOVKA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plechovka.pdf 1115.3 Kb

Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí a větve ze zahrad) je možné odvážet do objektu manipulačního skladu v obci Podolí I.
Od 1.4.2023 do 31.10.2023 ve středu od 13 do 17 hodin, v sobotu od 14 do 18 hodin.


Letní svoz směsného komunálního odpadu

Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Od 6.4.2023 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.

Letní svoz směsného komunálního odpadu


Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 pro majitele rekreačních objektů

Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka
Splatnost MP: do 31.5.2023
Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 13.12.2021.


Samovýroba palivového dřeva

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.


Stavební odpad

Stavební odpad není možné ukládat v objektu bývalého manipulačního skladu Podolí I. Likvidaci si musí zajistit každý sám.


Služba GO SMS

Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.