Aktuality

Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 pro majitele rekreačních objektů

Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I.
Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka
Splatnost MP: do 31.5.2023
Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 13.12.2021.