Návštěva Národního archivu

Návštěva Národního archivu v Praze

Dne 25.3. 2017 navštívili zástupci obcí Bernartice, Křenovice, Olešná a Podolí I I oddělení Národního archivu v Praze a Královskou kanonii premonstrátů na Strahově.

Prvním bodem programu byla přednáška o projektu Topotéka,  díky kterému si mohou všichni zájemci prohlížet staré fotografie obcí a měst prostřednictvím internetu. Do projektu se jako první v České republice přihlásily obce Olešná, Podolí I a Křenovice. Dalším bodem programu bylo seznámení s archivními prameny k dějinám obcí a rodin.

Vrcholem návštěvy archivu pak byla prohlídka některých vzácných archiválií, starých map, pečetí  a desek zemských, kdy  mohli  všichni účastníci exkurze vidět originál prvního písemného záznamu o jejich obci . Velice zajímavá pak byla následná návštěva knihovny Strahovského kláštera.

Poděkování za zorganizování této akce patří paní Mgr. Jitce Křečkové.

 

 

 

 

 

Foto Robert Krekule
Foto Robert Krekule
Mgr. Jitka Křečková
Mgr. Jitka Křečková