Rodáci 2015 a 120. výročí založení SDH v Podolí I

Rodáci 2015 a 120. výročí založení SDH v Podolí I

Poslední víkend v květnu proběhlo v Podolí I setkání rodáků společně s oslavami 120. výročí založení SHD v obci.  

Shánění adres rodáků a těch, kteří v naší obci alespoň několik let žili, bylo pro pana starostu i další organizátory vskutku detektivní prací, která se však vyplatila, a bohatá účast potvrdila, že na svou obec vzpomínají její rodáci v dobrém. Zvlášť dojemná setkání byla s těmi, kdo se odstěhovali v raném dětském věku a do Podolí se poprvé vrátili, alespoň na chvilku, po desítkách let.

Pro účastníky byl připraven bohatý program. Po uvítání hostů panem starostou Vladislavem Michalem následovala, již po dvacáté, tradiční hasičská soutěž Memoriál Jana Procházky.

Počasí naštěstí přálo, a tak mohli zájemci využít během odpoledne jednu ze tří projížděk lodí po stopách zmizelé řeky. Projížďky se zúčastnil i známý vorař pan Václav Husa, který si zavzpomínal na život plavců v dobách minulých.

Zavzpomínat si přišli mnozí i na výstavu Stará škola, kde na často už historických  fotografiích vyhledávali sebe či své známé, a někteří si zkusili znovu usednout do školních lavic, ve kterých kdysi sedávali. Nejen děti pak zaujala břidlicová tabulka a „kamínky“, kterými se na ni kdysi psalo, stará čítanka pro slepce, vycpaná zvířata a ptáci a mnoho dalších historických pomůcek, včetně starých učebnic.

Do současnosti se pak vrátili návštěvníci při prohlídce fotografií Roberta Krekuleho , který zde předvedl rozličné žánry svého fotografického umění.

K dobré náladě vyhrávala celé odpoledne Malá muzika Nauše Pepíka a večer ji vystřídala skupina Johny band s Honzou Franců.

K letošní oslavě vydala obec sadu nových pohlednic, ke koupi byly i knihy pojednávající o historii obce Střípky z historie Podolí I a Obrázky z Podolska a okolí.

Jako barevná ohnivá tečka ukončil sobotní den oslnivý ohňostroj.

Setkávání přátel a známých bývají vždy milá a přínosná. A takovým setkáním bylo bezesporu i to letošní podolské.

1-60 | 61-76 |
Nedělní mše u kapličky
Nedělní mše u kapličky
Projížďka lodí z Podolska na Červenou
Projížďka lodí z Podolska na Červenou
Slavnostní průvod hasičských družstev
Slavnostní průvod hasičských družstev
Slavnostní zahájení ve velkém sále kulturního domu
Slavnostní zahájení ve velkém sále kulturního domu
Pan Václav Husa s panem Jiřím Růžičkou
Pan Václav Husa s panem Jiřím Růžičkou
Uvítání a stužkování hostů
Uvítání a stužkování hostů
Prezentace hostů, prodej pohlednic a knih
Prezentace hostů, prodej pohlednic a knih
Vítání hostů panem starostou Vladislavem Michalem
Vítání hostů panem starostou Vladislavem Michalem
Vzpomínka na válečné doby
Vzpomínka na válečné doby