Budování příjezdové cesty na Myslivnu

Budování příjezdové cesty na Myslivnu

V srpnu roku 2014 by měla být dokončena dlouhodobě plánovaná komunikace na Myslivnu. Vzhledem k tomu, že byla kořeny část vozovky narušována, musely být vykáceny stromy lemující její okraje. Z bezpečnostních důvodů (ohrožení elektrického vedení a stávajícího objektu při vývratu či polomu)) byly pokáceny i topoly na pile.  

Kořeny narušující povrch vozovky.
Kořeny narušující povrch vozovky.