Cyklostezka a nové informační tabule

Nové informační tabule

V květnu roku 2014 začala obec s instalováním nových  informačních  tabulí, které poskytují jednak základní údaje o obci, jednak prostřednictvím historických fotografií i pohled do minulosti. Naší vsí  vede frekventovaná cyklotrasa, a tak mají nejen turisté možnost  srovnávat prostřednictvím zveřejněných snímků, jak se život na vesnici mění.

Podobná tabule je i na Podolsku. Seznamuje s podobou řeky před zátopou, ukazuje raritu, kterou bylo možné vidět až do roku 1960 jen tady - dva mosty vedle sebe: most Arcivévody Štěpána (empírový řetězový most) a železobetonový Podolský most.

Informační tabule na Podolsku
Informační tabule na Podolsku
Tabule u Hasičské hospody
Tabule u Hasičské hospody
Tabule na Dolních Rastorech
Tabule na Dolních Rastorech
Tabule na Myslivně
Tabule na Myslivně