Nová kanalizace

Nová kanalizace k Myslivně

Při cestě k Myslivně byla dokončena první část kanalizace.

Nová kanalizace na Myslivnu
Nová kanalizace na Myslivnu