Nové hřiště

Hřiště

V květnu  roku 2014 bylo vybudováno u bývalé mateřské školky nové sportovní hřiště a v létě téhož roku dokončeno vybavení dětského hřiště. Pro jednotlivé prvky tohoto hřiště jsou stanovena přísná kritéria a podmínky,  jejich nedodržení by mohlo mít při případné nehodě pro zřizovatele nedozírné následky.