Nová informační deska u Podolského mostu

Nová informační deska u Podolského mostu

Dne 8. května 2014 byla na temešvárské straně Podolského mostu nainstalována opravená pamětní deska a vyměněna informační tabule. Na obou jsou uvedeny přesné informace o dění na Podolsku z doby konce 2. světové války. Každoročně se ke stejnému datu koná na tomto místě malá pietní slavnost iniciovaná panem Romanem Drašarem. Podrobně je zaznamenán konec války, podle vyprávění pamětníků a archivních materiálů, v knize OBRÁZKY Z PODOLSKA A OKOLÍ (Po proudu staré Vltavy od Olešné po Červenou), kterou vydala Obec Podolí I v r.2014.