Prezentace knihy Obrázky z Podolska a okolí

Prezentace knihy Obrázky z Podolska a okolí

28. 9. 2014 proběhla v Kulturním domě v Podolí I prezentace knihy Obrázky z Podolska a okolí (Po proudu staré Vltavy od Olešné po Červenou). Jde již o druhou knihu, kterou během tří let  Obec Podolí I  vydala. Nedělní setkání se vydařilo. Sešli se ti, kteří si starou řeku pamatovali nebo u ní přímo žili,  mnozí další pak na Podolsku trávili dovolenou. Po dlouhé době  se setkali i pamětníci od vody, kteří se desítky let neviděli, pozdravili se a popovídali si známí.

Po úvodním dojímavém pěveckém vystoupení pohovořili krátce o knize a jejím vzniku  starosta Podolí I Vladislav Michal a autorka Milada Jiroušková, moderování se ujal se šarmem a vtipem pan Antonín Zelenka.

Jedním z milých hostů byl vorař pan Václav Husa, dalšími pak spoluautoři knihy archeolog Jiří Frőhlich, grafik a ilustrátor Michal Bačák a fotograf Robert Krekule, který je autorem všech uvedených snímků  a fotografií, které byly vystaveny v sále během prezentace. Obzvláště obří panorama Podolska všechny zaujalo.

Zájemci si mohli prohlédnout i další historické fotografie a dokumenty, které nám připomněly, že od vypuknutí strašné první sbvětové války uplynulo již sto let. Součástí výstavy byl i unikátní deník, který si vedl během války v Haliči rastorský rodák, pan Josef Kunc.

V sále nechybělo ani bohaté pohoštění, které připravily ženy nejen z Podolí.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na vzniku knihy i na celé nedělní akci, patří velký dík.

Kniha Obrázky z Podolska je k dostání na Obecním úřadě v Podolí I za 380,- Kč, dále si ji zájemci mohou koupit v Podolí v prodejně potravin, v Bernarticích v prodejně FLOP, v bernartické knihovně, v prodejně Prácheňského muzea v Písku a v Milevském muzeu.

 

 

 

 

 

Zleva: Michaela Blažková, Barbora Kolísková, Kristýna Zítková, Markéta Houdková. Foto R. Krekule.
Zleva: Michaela Blažková, Barbora Kolísková, Kristýna Zítková, Markéta Houdková. Foto R. Krekule.
Zleva: plavec a pamětník Václav Husa, Jiří Frőhlich, Vladislav Michal, Antonín Zelenka, Milada Jiroušková, Michal Bačák. Foto R. Krekule.
Zleva: plavec a pamětník Václav Husa, Jiří Frőhlich, Vladislav Michal, Antonín Zelenka, Milada Jiroušková, Michal Bačák. Foto R. Krekule.
Zleva: Vladislav Michal, Antonín Zelenka, Milada Jiroušková. Foto Olga kolísková.
Zleva: Vladislav Michal, Antonín Zelenka, Milada Jiroušková. Foto Olga kolísková.
Návštěvníci prezentace. Foto R. Krekule.
Návštěvníci prezentace. Foto R. Krekule.
Při podepisování knihy. Foto R. Krekule.
Při podepisování knihy. Foto R. Krekule.
Výstava fotografií a dokumentů ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Foto R. Krekule.
Výstava fotografií a dokumentů ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Foto R. Krekule.
Blanka Tupá a Michaela Hrnečková při prodeji knihy. Foto R. Krekule.
Blanka Tupá a Michaela Hrnečková při prodeji knihy. Foto R. Krekule.