Proč a jak odcházeli?

Proč a jak odcházeli? Přednáška o emigraci do Ameriky

V sobotu 11. května 2019 proběhla v malém sále Kulturního domu v Podolí I přednáška Ing. Olgy Kolískové o vystěhovalectví našich předků do Ameriky. Zájemci o toto téma se dozvěděli o příčinách tohoto životního rozhodnutí i podrobnosti o svízelné cestě  a těžkém údělu přistěhovalců, kteří se za často krutých podmínek museli uživit a kteří se v mnoha případech  v nové vlasti vypracovali a dosáhli významných úspěchů. Zajímavé povídání bylo dokresleno mnoha dobovými fotografiemi a  dokumenty, pro Podolské připravila paní Kolísková i konkrétní jmenné seznamy těch, kteří z naší obce odešli "za lepším" do vzdálených a neznámých končin. Vzácnými fotografiemi spolků a vojáků 1. světové války obohatil besedu pan Petr Mikolášek.