Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola začala fungovat víceméně jako útulek už před r. 1945 v budově četnické stanice, poté v domě rodiny Eisnerů. Jako učitelka zde působila paní Pavla Pešanová, dcera zdejšího strážmistra. Nová budova byla dokončena v roce 1977, do školkové třídy chodilo tehdy 25 dětí z Podolí I a okolních obcí, v jeslích bylo 10 dětí. Ředitelkou se stala paní Marie Kalinová z Olešné, učitelkou Věroslava Nováková, pěstounkami v jeslích  Vlasta Kašparová a Jana Opavová. Dlouhodobě zde působila Dana Hrnečková, pozdější ředitelka. V roce 2005 ukončila mateřská školka pro malý počet dětí svůj provoz.