Významné osobnosti

Významné osobnosti

V naší obci působilo několik osobností, které se velkou měrou zasloužily o vzdělání a kulturu.

Prvním z nich byl Jan Josef Renner, řídící učitel na zdejší škole, spisovatel divadelních her i odborných publikací. Podolí I si zamiloval natolik, že si ke svému jménu dal přízvisko Podolský.

Dalším panem řídícím byl Josef Mlíčko. Na zdejší škole působil od roku 1927 do roku 1955, zpočátku jako učitel. Také on působil v osvětě, vedl knihovnu a ochotnický spolek. Zabýval se podrobně historií a podolským občanům dal neocenitelný dar - publikaci Historie Podolí I, ve které popsal vesnici v jejím historickém kontextu a zpracoval i genealogii podolských starousedlíků. Kniha je k dispozici v místní knihovně.

Dodnes si mnozí Podoláci vzpomínají také na pana Stanislava Parkose, všeuměla, vedoucího i herce místního ochotnického spolku a tvůrce loutek - marionet, se kterými hrával loutkové divadlo a které můžeme i dnes obdivovat v Milevském muzeu.

O osudech a práci všech těchto neobyčejných osobností pojednávají podrobně kapitoly knihy Střípky z historie Podolí I, kterou vydala Obec Podolí I v roce 2011.

Josef Renner Podolský (1844 - 1892).
Josef Renner Podolský (1844 - 1892).
Václav Mlíčko (1903 - 1991)
Václav Mlíčko (1903 - 1991)
Stanislav Parkos (1913 - 1971)
Stanislav Parkos (1913 - 1971)