Hrob pana Stanislava Parkose

Hrob pana Stanislava Parkose

Hrob významného rodáka, pana Stanislava Parkose, v roce 2015 přešel do péče Obce Podolí I.

Na náklady obce byla pořízena jeho důstojná současná podoba.