Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.32021.pdf 1464.4 Kb