Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č. 1/2021

o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.2/2019

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.1/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů ZŠ a MŠ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vyhláška č. 3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Vyhláška č. 1/2010 - požární řád
Vyhláška č. 1/2009 - koeficient daně z nemovitostí
Vyhláška č. 1/2007 - volné pobíhání psů
Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce