Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.


Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Účinnost od 1.1.2022


Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č. 1/2021

o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.2/2019

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů ZŠ a MŠ
Vyhláška č. 3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Vyhláška č. 1/2010 - požární řád
Vyhláška č. 1/2009 - koeficient daně z nemovitostí
Vyhláška č. 1/2007 - volné pobíhání psů