Projekty

Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2023 dotaci ve výši 176.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 327.087,-Kč posílila vytápění v budově čp. 91 o druhé tepelné čerpadlo.

Oprava budovy kulturního domu Podolí I - V. etapa - posílení kapacity tepelného zdroje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20230704-111437.jpg 3220 Kb
img-20230704-111620.jpg 3343.6 Kb

Oprava budovy kulturního domu Podolí I - IV. etapa - výměna tepelného zdroje

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2022 dotaci ve výši 220.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - IV. etapa - výměna tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 811.148,-Kč vyměnila staré kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo v kombinaci s kotlem na pelety.

Oprava budovy kulturního domu Podolí I - IV. etapa - výměna tepelného zdroje


Územní plán Podolí I

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil Obci Podolí I v roce 2019 dotaci ve výši 51.650,-Kč v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2019, na realizaci projektu ,,Pořízení nového územního plánu pro obec Podolí I a místní části". Územní plán byl pořízen v celkové částce 187.000,-Kč. Obec Podolí I nový územní plán schválila na svém zasedání dne 23.6.2022, usnesením č.35/22. Územní plán Podolí I nabyl účinnosti dne 16.7.2022.


Územní plán Podolí I


Rekonstrukce terasy Kulturního domu v Podolí I

Státní zemědělský intervenční fond z programu Rozvoje venkova ČR poskytne Obci Podolí I dotaci v částce 1.305.928,-Kč na realizaci projektu ,,Rekonstrukce terasy Kulturního domu v Podolí I". Obec Podolí I opravila terasu za celkovou částku 1.632.410,-Kč. Projekt je spolufinancován EU a je zaměřen na podporu projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vodňanská ryba, z.s.


Rekonstrukce terasy Kulturního domu v Podolí I

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita287269740.pdf 44.8 Kb
img-20211221-091129491038281.jpg 3808.5 Kb
img-20211221-091238179466410.jpg 4735.5 Kb
img-20211221-091055625822435.jpg 5574.7 Kb

Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekty A a B

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2021 dotaci ve výši 300.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - III. etapa - výměna střešní krytiny - objekty A a B". Obec Podolí I za celkovou částku 1.461.304,-Kč opravila střechu nad malým sálem, sociálními byty a schodištěm k těmto bytům.


Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekty A a B

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kd-10.jpg 3651.4 Kb
kd-13.jpg 2324.1 Kb
kd-7.jpg 3545 Kb

Horní Rastory - oprava místní komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ poskytlo obci Podolí I dotaci v částce 1.021.912,-Kč na realizaci projektu "Horní Rastory - oprava místní komunikace" a Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2021 dotaci ve výši 625.921,- Kč z programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, ze které byla využita částka 70.256,50Kč. Obec Podolí I provedla opravu místní komunikace na Horních Rastorech v délce 0,39km v hodnotě 1.285.123,52Kč.

   Horní Rastory - oprava místní komunikaceHorní Rastory - oprava místní komunikace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-8-fotodokumentace.pdf 1446.9 Kb

Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekt C

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2020 dotaci ve výši 228.123,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - II.etapa - výměna střešní krytiny". Obec Podolí I za celkovou částku 380.205Kč opravila objekt C - střecha nad sálem.

Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekt C

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kd-podoli-i-c1.jpg 225.5 Kb
kd-podoli-i-c2.jpg 205.3 Kb

Zásahové přilby pro JSDH obce Podolí I

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil Obci Podolí I v roce 2020 dotaci ve výši 31.000Kč z programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu "Zvýšení akceschopnosti JSDH obce Podolí I". Obec Podolí I za celkovou částku 46.197,80kč pořídila 4ks zásahových přileb.

Zásahové přilby pro JSDH obce Podolí I

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zasahova-prilba1.jpg 2941.4 Kb
zasahova-prilba2.jpg 3213.1 Kb

Tisk článku

Základní informace o obci

   Obec Podolí I leží mezi Pískem a Táborem 15 km od Písku. Nadmořská výška obce je 457 m n.m. Obec má 360 obyvatel, rozloha katastrálního území je 896 ha. Obec tvoří 3 místní části - Podolí I, Rastory a Podolsko. V Podolí I se nachází 113 domů, na Podolsku 8 domů a na Rastorách 43 domů.
   Název obce je odvozen od termínu podolí - podole, který označuje lokalitu ležící pod svahem, popřípadě ve svahu. První písemná zmínka o obci je z roku 1368, kdy místní tvrz drželi vladykové z Podolí erbu pily. Mezi Podolím a Podolskem bývala malá ves Lhota, která zanikla za husitských válek.
   V obci je kulturní dům s možností pronájmu na pořádání kulturních akcí (kapacita velkého sálu je 220 míst, malý sál má 30 míst), v budově kulturního domu je také obecní knihovna s veřejným internetem. V místní části Podolsko se u Podolského mostu nachází rekreační a chatová oblast okolo přehradní nádrže Orlík.
   Vždy poslední neděli v květnu se v Podolí koná v kapli Panny Marie Královny pouť, na Rastorech je pouť v neděli po 15. srpnu v kapli Nanebevzetí Panny Marie.
   V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Podolí I a Myslivecké sdružení Jižiny.

Tisk článku